PBJK 15,2

Plastová jímka bezodtoková je kruhová, vyrobená z polypropylenu, určená pro zachycení a akumulaci odpadní vody z objektů, jako jsou například chalupy, chaty a v menší míře rodinné domky.

 

Parametr Jednotka Hodnota
Objem teoretický m3 16,5
Objem užitečný m3 15,2
Průměr D mm 2 650
Výška H1 mm 3 020
Výška H2 mm 2 770
Výška H3  mm 300
Hmotnost kg 390
Způsob osazení do země   OS, OB, SV

Poznámky:

  1. Hmotností jsou vypočítány projímky v provedení k obsypání
  2. Průměr Ø od světlosti DN125 až 150, event. dle přání zákazníka

Použité zkratky:

OB = osazení s obetonováním

OS = osazení k obsypání

SV = osazení s výskytem spodní vody

Funkce, výpočet velikosti, použití plastových jímek |Materiál jímek |Instalace jímky |Pokyny pro provoz

 Jímky hranaté  užitný objem v (m3)  Jímky kruhové  užitný objem v (m3)
Plastová jímka PJBH 4,65  4,65 Plastová jímka PJBK 2,5  2,5
Plastová jímka PJBH 6,97  6,97 Plastová jímka PJBK 4,5  4,5
Plastová jímka PJBH 10,5  10,5 Plastová jímka PJBK 6  6
Plastová jímka PJBH 14,2  14,2 Plastová jímka PJBK 7,4  7,4
Plastová jímka PJBH 17,6  17,6 Plastová jímka PJBK 9,4  9,4
Plastová jímka PJBH 23,5  23,5 Plastová jímka PJBK 13  13
Plastová jímka PJBH 28,2
 28,2 Plastová jímka PBJK 15,2  15,2
Plastová jímka PJBH 34,5
 34,5    
Plastová jímka PJBH 42,5  42,5    
Plastová jímka PJBH 33,0  33