Plastové jímky

Hranaté plastové jímky Kruhové plastové jímky

 

   


Jímky můžete objednat nebo nezávazně poptat:

  POPTÁVKA 

klik na odkaz

Firma Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. vyrábí žumpy, septiky, jímky a další výrobky. Potřebujete-li žumpy, septiky, jímky,- klik na odkaz.

 

Plastové jímky

 široké možnosti použití jímky

 • jako vyvážecí jímky (žumpy)
 • retenční nádrže
 • požární nádrže
 • kalové jímky
 • dešťové zdrže
 • čerpací jímky
 • jiné
                     

výhody jímky

 • zaručeně vodotěsné ve smyslu ČSN 75 0905.
 • je snadné osadit je do výkopu
 • mají nízké pořizovací náklady
 • životnost
 • minimální náklady na údržbu jímek
 • nízká hmotnost

 

Plastová jímka je standardně řešena jako uzavřená s přivařeným plastovým víkem.

Na přání odběratele může být plastová jímka opatřena různými technologickými otvory eventuelně nátrubky pro napojení potrubí.

Výpočet velikosti jímky- klikni zde

Plastová jímka - vhodná k použití u obytných objektů, které nejsou vybaveny vodovodem a kanalizací, pouze ke shromažďování fekálních odpadů (při suchém záchodu) v místech, kde není vhodný recipient a produkce splašků musí být co nejvíce omezena.

Plastová jímka - lze použít v domě s moderním hygienickým zařízením (WC, koupelna, teplá voda). Při počtu pěti obyvatel musíme však počítat nejméně s 0,5 až 0,8 m3 splašků denně, tj. při vyvážení jednou měsíčně by jímka měla mít objem 15 až 25 m3.
 

Vyvážecí plastová jímka:

Celoplastová vyvážecí bezodtoková jímka (žumpa) se buduje v místech, kde splaškové odpadní vody nebo vody se škodlivými látkami nelze odvádět do kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod, nebo kde tyto odpadní vody nemohou být z ekonomických či jiných důvodů čištěny v samostatné malé čistírně odpadních vod.

Retenční nádrže

Retenční nádrž slouží k zadržení dešťových srážek a jejich následnému řízenému odtoku do kanalizace. Retenční nádrž nachází uplatnění u rodinných domků, rekreačních objektů, malých a velkých firem a jiných subjektů.

 

Požární nádrže

Nádrž pro kumulaci vody

Kalová jímka

Kalová jímka je usazovací kalový prostor, který slouží k zachycování plovoucích látek a k usazováni sedimentujících látek.

Dešťová zdrž

Domovní dešťová zdrž je vhodná pro akumulaci dešťových srážek a následnému využití pro okruh užitkové vody (záchody,pračky,zálivka ...), kropení a zalévání kurtů ,zalévání zahrad a skleníků, doplňování vody do kotelen a mnoho dalších využití.

Čerpací jímky

 Pro přečerpávání vody, pro snížení hladiny podzemní vody

Na přání

Na přání odběratele mohou být jímky opatřeny různými technologickými otvory event. nátrubky pro napojení potrubí.

Jsou vyráběny z hygienicky nezávadného polypropylenu, který splňuje požadavky vyhlášky MZd. Č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s vodou a na úpravu vody, a vyhlášky MZd. č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami.

 

 Jímky hranaté  užitný objem v (m3)  Jímky kruhové  užitný objem v (m3)
Plastová jímka PJBH 4,65  4,65 Plastová jímka PJBK 2,5  2,5
Plastová jímka PJBH 6,97  6,97 Plastová jímka PJBK 4,5  4,5
Plastová jímka PJBH 10,5  10,5 Plastová jímka PJBK 6  6
Plastová jímka PJBH 14,2  14,2 Plastová jímka PJBK 7,4  7,4
Plastová jímka PJBH 17,6  17,6 Plastová jímka PJBK 9,4  9,4
Plastová jímka PJBH 23,5  23,5 Plastová jímka PJBK 13  13
Plastová jímka PJBH 28,2
 28,2 Plastová jímka PJBK 15,2  15,2
Plastová jímka PJBH 34,5
 34,5    
Plastová jímka PJBH 42,5  42,5    
Plastová jímka PJBH 33,0  33    

 

Další služby, které můžete hledat:
Vodní zdroje Ekomonitor|Biologické filtry |Septiky|Analýza rizik|Jímky|Studny, vrty, hydrogeologie|Čistička odpadních vod|Lapoly - odlučovače lehkých kapalin|Ekologické audity, IPPC|ČOV|Odlučovače ropných látek|Odpadní vody|EIA, SEA|Odlučovače tuku|Úprava vody|Plastové nádrže|Sanace|Průzkumy kontamince ekologických zátěží|Radonový průzkum, odradonování|Rozbory, analýzy, radon, emise, měření pracovního prostředí|Striping, stripovací věže|Vodoměrné šachty|Vodovody, kanalizace|Žumpy|Čistírna odpadních vod