Instalace jímky

Způsoby osazení jímky do terénu - určí projektant

Vyvážecí jímky se osazují v úrovni kanalizace do stavební jámy na připravenou desku z armovaného betonu.
Plastové bezodtokové jímky se vyrábějí ve třech základních provedeních:

  1. Provedení k obetonování (OB) event. k obezdění – všechny vyráběné typy – kruhové i hranaté;
  2. Provedení k obsypání (OS) stabilizovanou zeminou – používá se v případech, když žumpa je vzdálena nejméně 5 m od základů budovy a když v její blízkosti není pojezdová komunikace;
  3. Provedení pro spodní vodu (SV) – všechny vyráběné typy – kruhové i hranaté.

Způsobem uložení jímek k „obsypání“ se oproti uložení s obetonováním ušetří náklady na beton (+ armaturu + bednění). Zkrátí se takto i doba instalace jímky v terénu. Jímky určené k obsypání mají více dimenzovaná výztužná žebra, jsou tedy o něco pracnější a tedy i dražší než jímky určené k obetonování.
K obsypání se má použít zemina smíchaná s drceným kamenivem zrnitosti 15 až 22 nebo štěrkopísek smíchaný s kamenivem.
Zcela nevhodné k obsypu jsou mazlové až blátivé hlíny a jíly.

U provedení jímek pro spodní vodu závisí úpravy konstrukce především na výšce hladiny spodní vody. Nejčastěji jsou do žeber vsunuty ocelové závlače, zabraňující nadzvedání jímky tlakem podzemní vody.

Obsyp či obetonování, sílu, druh betonu a způsob zakrytí jímky určí projektant dle geologických a hydrologických poměrů, vzdálenosti od okolních budov, hloubky osazení a zatížení stěn a stropu jímky v projektové dokumentaci.

V nadzemním, tedy v samonosném provedení se bezodtokové jímky (žumpy) nedodávají.

Funkce, výpočet velikosti, použití plastových jímek |Materiál jímek |Instalace jímky |Pokyny pro provoz

 Jímky hranaté  užitný objem v (m3)  Jímky kruhové  užitný objem v (m3)
Plastová jímka PJBH 4,65  4,65 Plastová jímka PJBK 2,5  2,5
Plastová jímka PJBH 6,97  6,97 Plastová jímka PJBK 4,5  4,5
Plastová jímka PJBH 10,5  10,5 Plastová jímka PJBK 6  6
Plastová jímka PJBH 14,2  14,2 Plastová jímka PJBK 7,4  7,4
Plastová jímka PJBH 17,6  17,6 Plastová jímka PJBK 9,4  9,4
Plastová jímka PJBH 23,5  23,5 Plastová jímka PJBK 13  13
Plastová jímka PJBH 28,2
 28,2 Plastová jímka PJBK 15,2  15,2
Plastová jímka PJBH 34,5
 34,5    
Plastová jímka PJBH 42,5  42,5    
Plastová jímka PJBH 33,0  33